dạy trẻ không cần quát mắng

Cách dạy con không cần quát mắng khi con ăn vạ

hoc-me-kheo-chieu-day-con-an-va-chang-can-quat-mang-2-1465108661-width500height332 Tại sao lại thế? Khi con cái không nghe lời, cha mẹ cảm thấy mình bất lực trước bọn trẻ. La hét, quát mắng như là một cách để cha mẹ lấy lại uy quyền trước mặt chúng. Khi cha mẹ lớn tiếng với con cái, điều đó chỉ dạy cho bọn trẻ cách phản more »